Pierwszy Dzień Wiosny – pochód z marzanną w Czarnym Dunajcu ;)