Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

7:00 – 9:00

 

 • Przywitanie z dziećmi.
 • Gry i zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne proponowane przez nauczyciela,
 • Praca indywidualna z dzieckiem,
 • Zabawy integrujące grupę,
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Przygotowanie do śniadania -zabiegi higieniczne/ czynności samoobsługowe;
 9:00 – 10:00
 • Modlitwa poranna;
 • Zapraszamy na  śniadanie
10:00 – 12:30
 • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową
 • Zajęcia i zabawy edukacyjne wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i umiejętności ich prezentowania;
 • Wielozmysłowe poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia;
 • Projektowanie działań rozwijających czynności intelektualne dzieci
 •  Zabawy logopedyczne – wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • Stymulowanie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, zachęcanie do  uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • Rozwijanie umiejętności dzieci wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci
 • Zajęcia dodatkowe ( religia, rytmika, logopeda, j. angielski)
12.45 – 13:45
 • Czynności higieniczne;
 • Modlitwa;
 • Zapraszamy na obiad
13:15 – 15:15
 • Poobiedni odpoczynek, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu; U naszych najmłodszych krasnoludków leżakowanie
 • Kontynuowanie rozpoczętych wcześniej zadań- zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci;
 • Wspieranie działań twórczych dzieci;
 • Wykorzystanie technologii multimedialnej do wspomagania i rozwijania sprawności intelektualnych, zdolności i zainteresowań dzieci;
15:00 – 15:30
 • Zabiegi higieniczne;
 • Zapraszamy na podwieczorek;
15:30 – 17:00
 • Podsumowanie dnia
 • Kontakty i rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Praca indywidualna;
 • Zabawy w kącikach zainteresowań