Metody nauczania

METODY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce   wychowania przedszkolnego:

  1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń, 
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka, 
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających,

2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne z udziałem dzieci.3. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania, 
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się, 
 • metody żywego słowa.4. Nowatorskie toki metodyczne: 
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Opowieść ruchowa,
 • Metoda K. Orffa,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,
 • Metody aktywizujące ,
 • Relaksacja.
 • Bajkoterapia
 • Tęczowa Muzyka – Monika Kluza

Nasi Wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi kreatywnymi o szerokich zainteresowaniach ,o różnorodnych umiejętnościach. Ogromną wartością dla dzieci będzie dobrze znana tradycja lokalna i dom rodzinny. Poprzez obcowanie z techniką będą umiały ją sobie podporządkować i wykorzystywać w zabawie i w pracy. Nasze przedszkola są nowocześnie  wyposażone, a personel ciągle rozszerza swoją wiedzę i umiejętności.