Natalia Kowalczyk

Jestem absolwentką filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej (PPWSZ w Nowym Targu) i krytycznoliterackiej (UJ w Krakowie). Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu wiedzy o kulturze (UMCS w Lublinie) oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (UP w Krakowie). Dzięki tym ostatnim studiom podjęłam pracę w „Bajkowym Świecie” w Sromowcach Wyżnych, gdzie pracuję jako pomoc nauczyciela w grupie maluszków, a także prowadzę zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki. Jestem też doświadczonym wychowawcą kolonijnym oraz animatorem zabaw dziecięcych. W pracy z dziećmi chętnie wykorzystuję elementy pedagogiki zabawy, takie jak: zabawy z chustą animacyjną, tańce integracyjne, różnego rodzaju gry i zabawy o charakterze muzyczno-ruchowym. W wolnym czasie doskonalę technikę gry na gitarze akustycznej i basowej.