Ewa Sproch

Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, które zamierzam kontynuować. Swoją pracę w przedszkolu ,,Bajkowy Świat” rozpoczęłam w 2015 r w Czarnym Dunajcu, w którym pracuję do tej pory jako nauczyciel wychowawca. Jestem osobą wesołą, otwartą i szczerą, w łatwy sposób nawiązuję kontakt z dziećmi oraz rodzicami, zyskując sympatię i zaufanie. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Podziwiam ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Jak powiadał Jan Paweł II : „W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei”. Nieustanie dążę też do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych uczęszczając na różne kursy i szkolenia. W pracy staram się podążać za dzieckiem, dając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz możliwość wszechstronnego rozwoju. Poprzez prowadzone różnorodne zajęcia staram się rozwijać dziecięce zainteresowania, kreatywność, niezwykłą pomysłowość i wyobraźnię.