„Bajkowe Przedszkole” w Cz. Dunajcu w kolorze zielonym